[Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]

Title: [Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]
Author: Šlosar, Dušan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 202-203
Extent
202-203
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Staročeský slovník. [Díl 1], Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1968. 132 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.