Moderní pohled na spisovný jazyk srbochorvátský

Title: Moderní pohled na spisovný jazyk srbochorvátský
Author: Skulina, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 199-201
Extent
199-201
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ivić, P. O Vukovom Rječniku iz 1818 godine. Bělehrad, 1966.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.