Moderní pohled na spisovný jazyk srbochorvátský

Název: Moderní pohled na spisovný jazyk srbochorvátský
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 199-201
Rozsah
199-201
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ivić, P. O Vukovom Rječniku iz 1818 godine. Bělehrad, 1966.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.