Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке

Title: Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке
Transliterated title
Akcentuacija suščestvitel'nych s obruselymi meždunarodnymi suffiksami v sovremennom russkom literaturnom jazyke
Variant title:
  • Akcentuace substantiv s poruštělými mezinárodními příponami v současné spisovné ruštině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. [115]-122
Extent
[115]-122
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.