Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке

Název: Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке
Transliterovaný název
Akcentuacija suščestvitel'nych s obruselymi meždunarodnymi suffiksami v sovremennom russkom literaturnom jazyke
Variantní název:
  • Akcentuace substantiv s poruštělými mezinárodními příponami v současné spisovné ruštině
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. [115]-122
Rozsah
[115]-122
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.