Syntaktické archaismy horní lužičtiny

Title: Syntaktické archaismy horní lužičtiny
Variant title:
  • Синтаксические архаизмы верхнелужицкого языка
    • Sintaksičeskije archaizmy verchnelužickogo jazyka
Author: Mrázek, Roman
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. [93]-104
Extent
[93]-104
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.