Syntaktické archaismy horní lužičtiny

Název: Syntaktické archaismy horní lužičtiny
Variantní název:
  • Синтаксические архаизмы верхнелужицкого языка
    • Sintaksičeskije archaizmy verchnelužickogo jazyka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. [93]-104
Rozsah
[93]-104
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.