О некоторых параллельных словах, стилистических синонимах в русском языке и их чешских эквивалентах

Title: О некоторых параллельных словах, стилистических синонимах в русском языке и их чешских эквивалентах
Transliterated title
O nekotorych parallel'nych slovach, stilističeskich sinonimach v russkom jazyke i ich češskich èkvivalentach
Variant title:
  • O některých paralelních slovech a stylistických synonymech v ruštině a jejich českých ekvivalentech
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. [111]-124
Extent
[111]-124
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.