A15

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1967
Volume: 16
Issue: A15
Publication year
1967
Články
Title Document
Zur ie. Nominalflexion | [7]–26
Erhart, Adolf
PDF
K otázce významů a funkcí spojek | [27]–36
Bauer, Jaroslav
PDF
Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině | [37]–64
Rusínová, Zdenka; Šlosar, Dušan
PDF
Zur Erklärung des Ausdrucks valpurt im Alttschech. I. Streit der Seele mit dem Leib | [65]–68
Zatočil, Leopold
PDF
Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře | [69]–84
Jelínek, Milan
PDF
Vokalická soustava brněnské městské mluvy | [85]–94
Krčmová, Marie
PDF
K problémům strukturní syntagmatiky | [97]–110
Mrázek, Roman
PDF
О некоторых параллельных словах, стилистических синонимах в русском языке и их чешских эквивалентах | [111]–124
Puchljaková, Helena
PDF
Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке | [125]–140
Jiráček, Jiří
PDF
It was yesterday that... | [141]–146
Firbas, Jan
PDF
Materiály
Title Document
Názvy prostriedkov činnosti v starej češtine | [147]–152
Bartáková, Jarmila
PDF
Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři | 153–164
Bronec, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Nouvelles contributions à la pédolinguistique | [165]–169
Ohnesorg, Karel
PDF
Göttinger Untersuchungen zur Prosodie der Rede | [171]–183
Pavlík, Jaroslav Vincenc
PDF
Notizen zu einigen deutschen lexikographischen Neuerscheinungen | [185]–190
Merta, Rudolf
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Budagov, R.A. Problemy razvitija jazyka] | 191–192
Ducháček, Otto
PDF
[Lehiste, Ilse. Some acoustic characteristics of dysarthric speech] | 192
Josková, Marie
PDF
[Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika] | 192–196
Grepl, Miroslav
PDF
[Русская диалектология. Под редакцией Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой] | 196–198
Skulina, Josef
PDF
[Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка] | 198–200
Žaža, Stanislav
PDF
[Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts] | 200–201
Jiráček, Jiří
PDF
[Wierzchowska, Božena. Wymowa polska] | 202–203
Krčmová, Marie
PDF
[Кабасанов, Стойко. Един старинен български говор - Тихомирският говор] | 203–204
Šaur, Vladimír
PDF
[Lípa, Jiří. Cikánština v jazykovém prostředí slovenském a českém: k otázkám starých a novějších složek v její gramatice a lexiku] | 204–206
Bartáková, Jarmila
PDF
[Doppagne, Albert. Trois aspects du français contemporain] | 206–207
Stavinohová, Zdeňka
PDF
[Mitterand, Henri. Les mots français] | 207–208
Ducháček, Otto
PDF
[Schieb, Gabriele; Frings, Theodor. Henric van Veldeken: Eneide II] | 209–210
Zatočil, Leopold
PDF
[Stockwell, R.P.; Bowen, J.D. The sounds of English and Spanish] | 210–211
Josková, Marie
PDF
[Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología españolas, para estudiantes angloamericanos] | 211–213
Bartoš, Lubomír
PDF
[Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English] | 213–214
Svoboda, Aleš
PDF
[Senn, Alfred. Handbuch der litauischen Sprache. Band I, Grammatik] | 214–216
Erhart, Adolf
PDF
Mezinárodní syntaktické symposium v Brně | 216–219
Bauer, Jaroslav
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [220]–225
Hošková, Magda
PDF