Slovenský příspěvek k nauce o slovní zásobě

Title: Slovenský příspěvek k nauce o slovní zásobě
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 127-130
Extent
127-130
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ondrus, Pavel. Slovenská lexikológia. 2. [diel], Náuka o slovnej zásobe. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1972. 90 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.