Spojení s předložkou podle jako prostředek vyjádření subjektivního vztahu k obsahu sdělení a jejich ruské ekvivalenty

Title: Spojení s předložkou podle jako prostředek vyjádření subjektivního vztahu k obsahu sdělení a jejich ruské ekvivalenty
Variant title
Сочетание с предлогом podle как средство выражения субъективного отношения к сoдержанию высказывания и их русские эквиваленты
Author: Šturala, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. [101]-107
Extent
[101]-107
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language