K posunům v akcentuačním typu ценá

Title: K posunům v akcentuačním typu ценá
Variant title:
  • К вопросу сдвигов в акцентном типе ценá
    • K voprosu sdvigov v akcentnom tipe cená
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. [85]-91
Extent
[85]-91
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto příspěvku navazujeme na článek o posunech v akcentuačním typu рукá (Jiráček, 1988), v němž bylo v závěru konstatováno, že z původní množiny devatenácti substantiv, která ve 20.-30. letech patřila k tomuto akc. typu (přízvuk oxytonický s výjimkou akuz. sg. a nom. a akuz. pl.), si tuto akcentuaci (bez kolísání s jinými akc. typy) uchovala po současnou dobu přibližně jen polovina zmíněného počtu. Nezávisle na nás se v poslední době akcentuaci substantiv na -á zabýval i finský rusista A. Mustajoki (1090).