K posunům v akcentuačním typu ценá

Název: K posunům v akcentuačním typu ценá
Variantní název:
  • К вопросу сдвигов в акцентном типе ценá
    • K voprosu sdvigov v akcentnom tipe cená
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [85]-91
Rozsah
[85]-91
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto příspěvku navazujeme na článek o posunech v akcentuačním typu рукá (Jiráček, 1988), v němž bylo v závěru konstatováno, že z původní množiny devatenácti substantiv, která ve 20.-30. letech patřila k tomuto akc. typu (přízvuk oxytonický s výjimkou akuz. sg. a nom. a akuz. pl.), si tuto akcentuaci (bez kolísání s jinými akc. typy) uchovala po současnou dobu přibližně jen polovina zmíněného počtu. Nezávisle na nás se v poslední době akcentuaci substantiv na -á zabýval i finský rusista A. Mustajoki (1090).