Ilokuční potenciál příčinných souvětí

Title: Ilokuční potenciál příčinných souvětí
Variant title
Illokutionspotential der Kausalsätze
Author: Karlík, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. [43]-54
Extent
[43]-54
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language