Karlík, Petr

Name variants:

Karlík, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 60.

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 99–102.

Article
Karlík, Petr. Brzdy pasiva. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 57–65.

Chapter
Karlík, Petr. "Dělba práce" mezi slovníkem a syntaxí. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, pp. 21–41.

Article
Karlík, Petr. Drobné postřehy o slovesu být v češtině. Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 2, pp. 35–51.

Article
Karlík, Petr. ESSE v konstrukcích s infinitivem ve staré češtině, předtím a potom. Graeco-Latina Brunensia. 2009, vol. 14, iss. 1-2, pp. 113–123.

Article
Karlík, Petr. Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 85–94.

Chapter
Karlík, Petr. Funkční kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, pp. 56–69.

Book

Book
Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 95–97.

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Hierarchizace sémantické struktury věty. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 29–36.

Chapter
Karlík, Petr. Hybridní kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, pp. 70–80.

Article
Karlík, Petr. Ilokuční potenciál příčinných souvětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 43–54.

Article
Caha, Pavel; Karlík, Petr. Je vidět Sněžku : searching modality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 103–114.

Article
Karlík, Petr. K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 175–184.

Chapter
Karlík, Petr. K problematice optativnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 49–52.

Article
Karlík, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 133–145.

Article
Karlík, Petr. Ke klasifikaci genitivu adnominálního. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 121–130.

Chapter
Karlík, Petr. Lexikální kategorie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, pp. 42–55.

Chapter
Karlík, Petr. Literatura. In: Karlík, Petr. Studie o českém souvětí. 1995, pp. 129–133.

Article
Karlík, Petr. Má čeština konjunktiv?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 123–130.

Article
Karlík, Petr. Mikrosyntax českých deverbálních jmen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 71–81.

Article
Karlík, Petr. Miroslav Grepl šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 15–16.

Article
Karlík, Petr. Morfologický a syntaktický modus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, vol. 30, iss. A29, pp. 59–71.

Article
Karlík, Petr. Několik drobných poznámek k dějovým jménům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 235–246.