Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso

Title: Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso
Variant title:
  • Slavic terms for meat-smoking and smoked meat
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. [25]-27
Extent
[25]-27
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Úprava masa uzením patří mezi nejstarší způsoby konzervace. Jde o zdokonalenou technologii staršího způsobu uchování masa v poživatelném stavu sušením při přirozené teplotě vzduchu. Sušení teplým kouřem, uzení, celý proces urychluje a proschnutí masa je dokonalejší, což způsobuje delší trvanlivost. Dokladem vnímání blízkosti procesů sušení a uzení u Slovanů je např. csl. užděno vino "sušený vinný plod, rozinka", které je variantou csl. suchva tv.