A4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1956
Volume: 5
Issue: A4
Publication year
1956
Články
Title Document
Zum ie. Wechsel Media : Media aspirata | [5]–18
Erhart, Adolf
PDF
Несколько замечаний к развитии [i.e. развитию] фонетической системы праславянского языка | [19]–23
Lamprecht, Arnošt
PDF
Vývoj stupňovacího souvětí v češtině | [24]–36
Bauer, Jaroslav
PDF
Přechylování v staročeštině | [37]–44
Gregor, Alois
PDF
Spojka an ve spisovné češtině první poloviny XIX. století | [45]–50
Grepl, Miroslav
PDF
K otázce stáří hanáckých nářečí | [51]–58
Matějek, František
PDF
K moravsko-slovenské toponymii | [59]–65
Beneš, Pavel
PDF
K zobecňování odborných slov ve francouzštině | [66]–76
Ducháček, Otto
PDF
La périphrase dar + nom en espagnol | [77]–80
Dubský, Josef
PDF
Phonemic remarks on the short mixed vowel of modern English | [81]–92
Vachek, Josef
PDF
Poznámky k problematice anglického slovního pořádku s hlediska aktuálního členění větného | [93]–107
Firbas, Jan
PDF
Nynější stav v luštění krétského lineárního písma B | [108]–122
Bartoněk, Antonín
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci] | [123]
Ohnesorg, Karel
PDF
[Steintz, Wolfgang. Russische Lautlehre] | [123]–124
Pačesová, Jaroslava
PDF
[Stojkov, Stojko. Uvod v bălgarskata fonetika] | 124–127
Pačesová, Jaroslava
PDF
[Gregor, Alois. Slovník k zpěvům moravských Kopaničářů] | 127–128
Grepl, Miroslav
PDF
[Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française] | 128–129
Ohnesorg, Karel
PDF
[Tronskij, I.M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka] | 129–132
Hošek, Radislav
PDF
[Hahn, E. Adeleide. Subjective and optative: their origin as futures] | 132–134
Bartoněk, Antonín
PDF
[Hoffmann, Otto. Geschiche der griechischen Sprache I: bis zum Anfang der klassischen Zeit] | 134–136
Bartoněk, Antonín
PDF
[Cohen, Marcel; Meillet, Antoine. Les langues du monde] | 136–140
Erhart, Adolf
PDF
Zprávy
Title Document
Luther a vznik spisovného jazyka německého | [141]–142
Masařík, Zdeněk
PDF
Litevské slovníky | 142–143
Erhart, Adolf
PDF
Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově | 143–146
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk
PDF
Nový příspěvek k vývoji gramatického myšlení | 146
Bartoněk, Antonín
PDF