[Tronskij, I.M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka]

Title: [Tronskij, I.M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 129-132
Extent
129-132
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Tronskij, I. M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka. Moskva-Leningrad: Akademija nauk SSSR, 1953. 270 s. Institut jazykoznanija.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.