U2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 1997
Volume: 46
Issue: U2
Publication year
1998
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-1753-8
Články – Articles
Title Document
Rozvoj vztahů školy a rodiny : několik zahraničních inspirací | [5]–34
Pol, Milan; Rabušicová, Milada
PDF
Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace | [35]–47
Veselá, Zdenka
PDF
Interdisciplinarita a mezioborové vztahy se zřetelem k uměnovýchovným předmětům | [49]–64
Spousta, Vladimír
PDF
K pojetí poradenství pro vysokoškolské studenty | [65]–81
Hřebíček, Libor
PDF
Společnost, škola a ekologická výchova | [83]–90
Kryštofová, Jarmila
PDF
Činnostní pedagogika a její teoretické zázemí | [91]–108
Sup, Jan
PDF
Tradiční lidová kultura ve vzdělávacím programu Obecná škola | [109]–118
Schauerová, Alena
PDF
K problematice činitelů působících ve vyučování a k jejich vlivu na prospěch či neprospěch žáků na základní škole | [119]–125
Janderková, Dita
PDF
Ze zahraniční spolupráce – External cooperation
Title Document
The teaching of civics and citizenship in Poland from historical perspective (16th - 20th cent.) | [129]–138
Szablicka-Žak, Jolanta; Walasek, Stefania
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Brněnská pedagogika mezi světovými válkami | [141]–145
Spousta, Vladimír
PDF
Zprávy a krátká sdělení – Report
Title Document
Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích | [149]–153
Hloušková, Lenka
PDF
Významné životní jubileum profesorky Dany Tollingerové | [155]–156
Sup, Jan
PDF
Významné jubileum historičky dějin pedagogiky Zdenky Veselé | [157]–158
Sup, Jan
PDF
Academia film Olomouc 1997 | [159]–160
Zounek, Jiří
PDF