U7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 2002
Volume: 50
Issue: U7
Publication year
2002
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2814-9
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [7]–8
PDF
Sociální hlediska výchovy a vzdělávání – Social aspects of education
Title Document
Paradoxy globalizácie, vzdelanie a sociálny rozvoj | [9]–29
Tokárová, Anna
PDF
Axiologické aspekty multikulturního vzdělávání | [31]–45
Szerląg, Alicja
PDF
Kultura školy jako předmět výzkumu | [47]–61
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří
PDF
Sociální klima ve třídách českých škol : porovnání nálezů z empirických šetření | [63]–75
Průcha, Jan
PDF
Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny | [77]–91
Rabušicová, Milada; Čiháček, Vlastimil
PDF
Zpráva o výzkumu – Research report
Title Document
České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu | [93]–98
Šeďová, Klára; Václavíková, Eva
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Obraz školy a školství v českých médiích | [99]–110
Kunzová, Zuzana; Šeďová, Klára
PDF
Vývoj české vzdělávací politiky a porovnání jejích klíčových témat se vzdělávací politikou Evropské unie v období 90. let | [111]–118
Boček, Libor
PDF
Zprávy z konferencí – Conferences
Title Document
ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu | [119]–122
Novotný, Petr
PDF
Konference ERNAPE 2001 : spolupráce mezi rodinami, školami a komunitami | [123]–126
Emmerová, Kateřina
PDF
Medailon – Profile
Title Document
Životní jubileum docentky Zdenky Veselé | [127]–128
Zounek, Jiří
PDF