E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu

Title: E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu
Variant title:
  • E-learning in university-level teaching as seen through empirical research
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [101]-126
Extent
[101]-126
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informačními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007. Autoři zvolili smíšený výzkumný design – využili jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologii. Kvantitativní část výzkumu se zaměřila na didaktickou vybavenost e-kurzů a na to, jaké nástroje systému Moodle jsou používány. Posléze byla provedena klasifikace e-kurzů do tří skupin: distanční e-kurz, blended learningový kurz a kurz určený k podpoře prezenční výuky. Kvalitativní část výzkumu se snaží odpovědět na to, jakým způsobem učitelé uvažují o didaktickém využití ICT ve svých předmětech, jak učitelé přemýšlejí o své e-learningové výuce, jakým způsobem se jejich myšlení odráží ve struktuře a formě e-learningových kurzů aj.
The paper presents the results of a research project focused on university-level teaching with the support of information and communication technologies. The project was undertaken at the Faculty of Arts, Masaryk Univresity, in 2007. The authors have opted for a mixed research design; they used both quantitative and qualitative methods. The quantitative part of the research focuses on didactic equipment of e-courses and kinds of tools of the Moodle system which were used. The e-courses are classified into 3 groups: distance e-courses, blended-learning courses, and courses used as a support to regular classes. The qualitative part of the research seeks answers to questions such as How do teachers think about their use of e-learning?, In which ways is their thinking imprinted in the structure and form of e-learning courses? etc.