Zounek, Jiří

Name variants:

Zounek, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Article
Zounek, Jiří. Academia film Olomouc 1997. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 159–160.

Article
Zounek, Jiří; Sebera, Martin. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 95–108.

Article
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. 131–159.

Article
Zounek, Jiří; Záleská, Klára; Juhaňák, Libor; Bárta, Ondřej; Vlčková, Kristýna. Czech Republic and Norway on their path to digital education. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 4, pp. 11–48.

Chapter
Zounek, Jiří. Distanční vzdělávání a e-learning. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 45–48.

Article
Erstad, Ola; Zounek, Jiří. Editorial : Digital youth and their ways of learning. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 4, pp. 5–10.

Chapter
Zounek, Jiří. E-learning – one of the forms of learning in modern society (summary). In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 145–148.

Chapter
Zounek, Jiří. E-learning a (celoživotní) učení. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 49–57.

Chapter
Zounek, Jiří. E-learning a jeho aktéři. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 58–77.

Chapter
Zounek, Jiří. E-learning mezi vzdělávacími paradigmaty. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 78–95.

Article
Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 101–126.

Chapter
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Fáze historikovy výzkumné práce. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, pp. 72–74.

Article
Juhaňák, Libor; Brücknerová, Karla; Nekardová, Barbora; Zounek, Jiří. Goal setting and goal orientation as predictors of learning satisfaction and online learning behavior in higher education blended courses. Studia paedagogica. 2023, vol. 28, iss. 3, pp. 39–58.

Chapter
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Historický výzkum v dějinách pedagogiky. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, pp. 15–49.

Article
Zounek, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 101–118.

Article
Zounek, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 201–203.

Chapter
Zounek, Jiří. Kořeny e-learningu. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 24–29.

Article
Zounek, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 111–126.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 47–61.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 87–102.

Chapter
Zounek, Jiří. Literatura. In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 149–159.

Chapter
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Literatura. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, pp. 84–89.

Chapter
Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. Metody historického výzkumu. In: Zounek, Jiří. , Šimáně, Michal. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 2014, pp. 50–59.

Chapter
Zounek, Jiří. Místo závěru: E-learning a mizející "e". In: Zounek, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 2009, pp. 138–144.