Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista

Title: Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista
Author: Skutil, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 147-149
Extent
147-149
  • ISSN
    0231-7818
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Rozehnal, Dušan, editor. Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista : sborník příspěvků a proslovů pronesených na mezinárodní konferenci ke 110. výročí narození Jana Masaryka, Praha 13.-15. září 1996. II. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. 230 s. ISBN 80-7079-140-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.