Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka

Title: Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka
Author: Urbanec, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 114-115
Extent
114-115
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Závada, Vilém; Závodský, Artur, editor. Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1981. 81 s., [8] s. obr. příl. Vzpomínky a korespondence.