Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka

Název: Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 114-115
Rozsah
114-115
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Závada, Vilém; Závodský, Artur, editor. Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1981. 81 s., [8] s. obr. příl. Vzpomínky a korespondence.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.