Večer k osmdesátinám F. Wollmanna

Title: Večer k osmdesátinám F. Wollmanna
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 223
Extent
223
Type: News
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.