D15

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1968
Volume: 17
Issue: D15
Publication year
1968
Note
  • Věnováno VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze a osmdesátinám člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Franka Wollmana.
Stati
Title Document
K problematice historické prózy v slovanských literaturách | [7]–18
Krystýnek, Jiří
PDF
Dvě kapitolky o českém a polském řečnictví | [19]–30
Kopecký, Milan
PDF
Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie | [31]–44
Kudělka, Viktor
PDF
O peвoлюциoнныx идeяx в твopчecтвe Paйкo Жинзифoвa | [45]–52
Dorovský, Ivan
PDF
Karolina Světlá wobec powstania styczniowego | [53]–62
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Puškinské studie Františka Táborského | [63]–80
Kšicová, Danuše
PDF
Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в. | [81]–90
Burian, Jaroslav
PDF
Жaнpoвыe иcтoки и cвязи Миcтepии-Буфф B. Maякoвcкoгo c eвpoпeйcкoй дpaмaтypгиeй | [91]–114
Mikulášek, Miroslav
PDF
K historii Socialistické scény | [115]–122
Závodský, Artur
PDF
Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách | [123]–136
Jeřábek, Dušan
PDF
Z problematyki tłumaczeń literatury polskiej na język czeski : balladyna i Lilla Weneda w przekładach O. Mokrego i F. Halasa | [137]–164
Pelikán, Jarmil
PDF
Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám | [165]–185
Beneš, Bohuslav
PDF
Rozhledy
Title Document
Norimberský rukopis Labyrintu | 188–192
Kopecký, Milan
PDF
O některých vývojových tendencích v poválečné makedonské próze | [193]–198
Dorovský, Ivan
PDF
Materiály
Title Document
Maxim Gorkij a Jekatěrina Pavlovna Peškova Josefu Jiráskovi | [199]–202
Jirásek, Josef
PDF
Пиcьмa Б.К. Зaйцeвa в Чexию | [203]–206
Mandát, Jaroslav
PDF
Recenze
Title Document
[Eichler, Ernst. Die slawistischen Studien des Johann Leonhard Frisch] | [207]–209
Kudělka, Milan
PDF
Древнерусская литература и ее связи с новым временем | 209–211
Krhoun, Mečislav
PDF
Příběhy římské | 211–212
Kopecký, Milan
PDF
[Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927] | 212–214
Válek, Vlastimil
PDF
[Vančurová, Ludmila. Dvacet šest krásných let] | 214
Závodský, Artur
PDF
[Перкин, Наум Соломонович. В семье братских литератур] | 215–216
Krhoun, Mečislav
PDF
[Płażewski, Jerzy. Filmová řeč] | 216–218
Rajnošek, Leo
PDF
Zprávy
Title Document
Osmdesát let Franka Wollmanna | [219]–221
Krystýnek, Jiří
PDF
Vědecká konference Padesát let sovětské literatury | 221–222
Burian, Jaroslav
PDF
K dílu Giorgia Nurigianiho | 222
Dorovský, Ivan
PDF
Večer k osmdesátinám F. Wollmanna | 223
Dorovský, Ivan
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967 | 223–224
Kopecký, Milan
PDF
Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou, divadelněvědnou a filmověvědnou | 224
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [225]–232
Hošková, Magda
PDF