[Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo]

Title: [Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo]
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 262-264
Extent
262-264
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo : kon likovite na makedonskite romani : Stale Popov, Jovan Boškovski, Ćorǵi Abadžiev, Jordan Leov, Slavsko Janevski, Vlado Maleski, Koce Solunski, Simon Drakul, Dmitar Solev. Skopje : Makedonska kniga, 1968. 176 s. Esej i kritika.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.