D17-18

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: [1970]-1971
Volume: 19-20
Issue: D17-18
Publication year
1971
Stati
Title Document
Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských) | [7]–20
Jeřábek, Dušan
PDF
Polská romantická poezie v překladech Františka Halase | [21]–44
Švandová, Blanka
PDF
Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století) | [45]–60
Pražák, Richard
PDF
K problému tak zvané věrnosti filmových adaptací | [61]–78
Rajnošek, Leo
PDF
K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici | [79]–92
Kudělka, Viktor
PDF
Makedonská lidová slovesnost v Čechách | [93]–118
Dorovský, Ivan
PDF
Sechs Erzählungen aus den Gesta Romanorum nach einer Brünner Handschrift aus dem Jahre 1455 | [119]–140
Zatočil, Leopold
PDF
Recepce A.S. Gribojedova v českém prostředí | [141]–166
Kšicová, Danuše
PDF
Cмex - дeлo нe шyтoчнoe! | [167]–176
Mikulášek, Miroslav
PDF
Náčrt vývoje běloruské literární vědy | [177]–186
Krhoun, Mečislav
PDF
Přirovnání v Proustově Hledání ztraceného času | [187]–196
Fryčer, Jaroslav
PDF
Rozhledy
Title Document
Wollmanova kniha o problematice slovanství | [197]–204
Krystýnek, Jiří
PDF
Theatralia et cinematographica | [205]–212
Novák, Otakar
PDF
Problematika slovensko-maďarských literárních vztahů | [213]–215
Pražák, Richard
PDF
Zur älteren und neuesten Saga-Literatur | [216]–222
Zatočil, Leopold
PDF
O polské literatuře doby osvícenské | [223]–227
Pelikán, Jarmil
PDF
Německý spis o staročeském Tristanovi | [228]–230
Kopecký, Milan
PDF
Herec o své profesi | [231]–233
Závodský, Artur
PDF
Réalités de Charles Péguy | [234]–240
Novák, Otakar
PDF
Originalidad y sinceridad trovadoresca | [241]–246
Hala, Arnold
PDF
Materiály
Title Document
Пoтepянныe пиcьмa pyccкиx пиcaтeлeй | [247]–248
Mandát, Jaroslav
PDF
Dokumenty
Title Document
Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského | [249]–254
Kopecký, Milan
PDF
Recenze
Title Document
[Bukáček, Josef. Vrchlického překlady z Danta] | [255]–256
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
[Urbanec, Jiří. Mladá léta Petra Bezruče] | 257–258
Závodský, Artur
PDF
Kosmasa Kronika Czechów | 258–259
Pelikán, Jarmil
PDF
Frantowe prava | 259–260
Pelikán, Jarmil
PDF
[Грицай, М.С. Українська література XVI-XVIII ст. і фольклор] | 260–261
Krhoun, Mečislav
PDF
[Rákos, Petr. Rhytm and metre in Hungarian verse] | 261–262
Pražák, Richard
PDF
[Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo] | 262–264
Dorovský, Ivan
PDF
Садружнасць літаратур | 264–266
Krhoun, Mečislav
PDF
[Richter, Lukas. Der Berliner Gassenhauer] | 266–268
Beneš, Bohuslav
PDF
[Ovsjannikov, Jurij. Lubok - The lubok] | 268–269
Beneš, Bohuslav
PDF
[Collet, Jean. Jean-Luc Godard] | 269–270
Rajnošek, Leo
PDF
[Lacassin, Francis. Louis Feuillade] | 270–271
Rajnošek, Leo
PDF
[Csató, Edward. Leon Schiller] | 271–273
Pelikán, Jarmil
PDF
Zprávy
Title Document
Za Karlem Štěpaníkem | [274]–276
Tichý, Aleš
PDF
Konference o národním obrození v Podorlicku | 276
Pražák, Richard
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен | [277]–293
Hošková, Magda
PDF