Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa

Title: Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa
Transliterated title
Dominantnyje èvoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka
Variant title:
  • Dominantní evoluční tendence v ruské literatuře 20. století
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. [87]-97
Extent
[87]-97
  • ISSN
    0231-7818
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.