Začátky dramatiky Gabriely Preissové

Title: Začátky dramatiky Gabriely Preissové
Variant title:
  • Начало драматургического творчества Габриэлы Прейссовой
    • Načalo dramaturgičeskogo tvorčestva Gabrièly Prejssovoj
  • Die Anfänge des dramatischen Schaffens von Gabriela Preissová
    • Načalo dramaturgičeskogo tvorčestva Gabrièly Prejssovoj
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. [102]-112
Extent
[102]-112
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Rozsáhlé dílo Gabriely Preissové se rozprostírá ve dvou vrstvách - v próze a v dramatě. Od svého dětství do konce tvůrčí činnosti pociťovala spisovatelka nutnost vyjadřovati se v obou polohách. A tak se u Gabriely Preissové proplétají práce prozaické s pracemi dramatickými. Nicméně mezi díly obou slovesných rodů trvá u spisovatelky neustálý dotyk, přelívání jednoho útvaru v druhý. Preissová dramatisuje povídky (to je - namátkou - případ Gazdiny roby) nebo zase naopak využívá látek, z nichž mínila kdysi vytvořit drama, pro útvary prozaické (napr. původní drama Ideál se u ní mění v povídku Živé sny). Nebo složitější koloběh: drama Její pastorkyňa bylo původně načrtnuto jako próza; Preissová z něho vytvořila nejprve drama a po letech stejnojmenný román. Léč i prozaické práce, které se nezměnily v útvar dramatický, jsou psány formou dialogisovanou a je v nich zpravidla vypravěčova textu málo. Také jiné znaky povídek (baladické zhuštění sujetu, kontrapunktické kladení postav i vedení děje atp.) ukazují na spisovatelku s výrazným talentem dramatickým.