[Benac, A.; Dimitrijević, S.; Jovanović, B.; Tasić, N. Praistorija jugoslavenskih zemalja. III, Eneolitisko doba]

Title: [Benac, A.; Dimitrijević, S.; Jovanović, B.; Tasić, N. Praistorija jugoslavenskih zemalja. III, Eneolitisko doba]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 301-303
Extent
301-303
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Benac, A.; Dimitrijević, S.; Jovanović, B.; Tasić, N. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. 3, Eneolitsko doba. Sarajevo: Svjetlost, 1979. 495 s., 101 s. obr. příl.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.