Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim)

Title: Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim)
Variant title:
  • Биритуальный могильник и селищные ямы народа колоколовидных кубков в населенном пункте Тешетице у г. Зноймо (Моравия, Чехословакия)
    • Biritual'nyj mogil'nik i seliščnyje jamy naroda kolokolovidnych kubkov v naselennom punkte Tešetice u g. Znojmo (Moravija, Čechoslovakija)
Contributor
Pavlík, Jaroslav Vincenc (Translator of Summary)
Hank, Vilém (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. [5]-14
Extent
[5]-14
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.