Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově

Title: Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově
Variant title
Wiederhergestellter Stern - entdeckter Sebastini? : zur Urheberschaft der Fresken der Minoritenkirche in Jägerndorf
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. [97]-116
Extent
[97]-116
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language