Šeferisová Loudová, Michaela

Name variants:

Šeferisová Loudová, Michaela (preferred)
Loudová, Michaela
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí : ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 2, pp. 134–155.

Article
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela. Editorial. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 3–6.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond" : ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 5–37.

Article
Loudová, Michaela. "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 15–44.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss : nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 1, pp. 44–59.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. "mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" : nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 76–93.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. 97–116.

Chapter
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 463–[485].