Šeferisová Loudová, Michaela

Name variants:

Šeferisová Loudová, Michaela (preferred)
Loudová, Michaela
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond" : ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 5–37.

Article
Loudová, Michaela. "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 15–44.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. "mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" : nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 76–93.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí : ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 2, pp. 134–155.

Article
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela. Editorial. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 3–6.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss : nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 1, pp. 44–59.

Article
Šeferisová Loudová, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, vol. 55, iss. F50, pp. 97–116.

Chapter
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 463–485.