Introductory chapter of the history of photography in Brno

Title: Introductory chapter of the history of photography in Brno
Variant title
Úvod k historii brněnské fotografie
Contributor
Nováková, A. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. [169]-176
Extent
[169]-176
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language