K historii textu Janáčkovy Hlaholské mše

Title: K historii textu Janáčkovy Hlaholské mše
Variant title
К истории текста Глагольской обедни Яначека
On the history of the text of Janáček's Glagolic mass
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 64-76
Extent
64-76
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language