Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná

Title: Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná
Variant title
Рокитница над рекой Рокитной и Рокитная
Rokytnice nad Rokytnou and Rokytná
Rokytnice an d. Rokytná und Rokytná
Contributor
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 17-27
Extent
17-27
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license