Oratorien und Kantaten von G.Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť : (Beitrag zur 200jährigen Todesfeier des Meisters)

Title: Oratorien und Kantaten von G.Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť : (Beitrag zur 200jährigen Todesfeier des Meisters)
Variant title
Oratoria a kantáty G.F. Händla na zámku v Náměšti nad Oslavou
Оратории и кантаты Г.Ф. Генделя на замке в гор. Намешть над Ославой
Author: Racek, Jan
Contributor
Kolářová, Zdeňka (Translator of Summary)
Pečman, Rudolf (Other)
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. [46]-67
Extent
[46]-67
Type: Article
Language
German
License: Not specified license