Obrazová příloha

Title: Obrazová příloha
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3,
Type: Appendix
Language
Czech
German
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje přílohy k článkům: Studie o italské manýristické architektuře / Zdeněk Kudělka -- K otázce lidových prvků v rokokovém malířství / Ivo Krsek -- Oratorien und Kantaten von G. Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť / Jan Racek -- Leoš Janáček Adolfu Veselému / Bohumír Štědroň.