[Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce]

Title: [Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce]
Author: Fukač, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 198-199
Extent
198-199
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce. Brno : SPN, 1962. 153 s. Spisy Janáčkovy akademie múzických umění 1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.