F7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1963
Volume: 12
Issue: F7
Publication year
1964
Department FF MU
Topic
hidden section [Obrazová příloha]
Title Document
[Obrazová příloha] PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Leoš Janáček a Zdeněk Nejedlý : (k problematice vztahu české kritiky k tvorbě počátku 20. století) | [5]–29
Fukač, Jiří
PDF
Die Doppelalteration in der tschechischen Musik | [31]–48
Blažek, Zdeněk
PDF
Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě | [49]–88
Richter, Václav
PDF
Rokoko und Impressionismus : (zum Problem des spätbarocken Sensualismus) | [89]–105
Krsek, Ivo
PDF
Über die Anwendung der graphischen Dynamik- und Rhythmusaufzeichnung bei der Untersuchung der Musikfolklore | [107]–116
Holý, Dušan; Pokorný, Otakar
PDF
Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. století | [117]–137
Frolec, Václav
PDF
Rozhledy – Обзор науки – Umschau
Title Document
Leoš Janáček und Ferenc Liszt | [139]–143
Štědroň, Bohumír
PDF
Zu einigen gemeingültigen Gesetzmässigkeiten der Musikinterpretation | [144]–154
Pečman, Rudolf
PDF
Národopisné poznámky z cesty po Tunisku | [155]–189
Jeřábek, Richard
PDF
Materiály – Материалы – Materialien
Title Document
Zprávy o malbách Karla Töppera v Brtnici | [190]–194
Richter, Václav
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
[Musik des Ostens : Sammelbände für historische und vergleichende Forschung] | [195]–198
Pečman, Rudolf
PDF
V SSSR dvakrát o naší hudební vědě | 198
Štědroň, Miloš
PDF
[Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce] | 198–199
Fukač, Jiří
PDF
Poslední publikace o brněnských malířích | 199–201
Krsek, Ivo
PDF
[Míčko, Miroslav. Člověk v umělci] | 201–202
Krsek, Ivo
PDF
[Müveltség és Hagyomány] | 202–204
Jeřábek, Richard
PDF
hidden section Seznam vyobrazení
Title Document
Seznam vyobrazení | 205–206
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 207–208
PDF