Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let

Title: Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let
Variant title
Отношение рисунка Ярослава Краля к его социальной живописи первой половины двадцатых годов
Die Beziehung J. Král's zu seiner sozialen Malerei der ersten Hälfte der Zwanziger Jahre
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. [259]-264
Extent
[259]-264
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language