Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby

Title: Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby
Author: Hajnová, Marie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. [33]-43
Extent
[33]-43
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.