Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby

Název: Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. [33]-43
Rozsah
[33]-43
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.