Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně

Title: Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně
Variant title:
  • Десять лет преподавания социологии на философском факультете Университета им. Я.Э. Пуркине
    • Desjat' let prepodavanija sociologii na filosofskom fakul'tete Universiteta im. Ja.È. Purkine
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. [7]-10
Extent
[7]-10
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V minulém roce uběhlo deset let života pracoviště sociologie na filosofické fakultě University J. E. Purkyně. (Katedra sociologie byla zřízena 23. 6. 1965 a po zrušení v r. 1970 obor sociologie byl spojen s oborem filosofie v rámci katedry filosofie, logiky a sociologie.) Ukončené první desetiletí vybízí k zamýšlení nejen nad vývojem pracoviště, ale také nad výsledky činnosti výukové, výchovné a vědecké. V tomto článku chci se zaměřit na problematiku výuky a to především na otázky její struktury a na problém "monostudie" a "duostudia". Nejde mně tu o výklad historie výuky, ale o zobecnění poznatků a zkušeností. Otázky struktury výuky jsou nyní zvláště aktuální, protože počínajíc školním rokem 1976/77 se zavádí jednooborové studium sociologie.