Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně

Název: Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně
Variantní název:
  • Десять лет преподавания социологии на философском факультете Университета им. Я.Э. Пуркине
    • Desjat' let prepodavanija sociologii na filosofskom fakul'tete Universiteta im. Ja.È. Purkine
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. [7]-10
Rozsah
[7]-10
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V minulém roce uběhlo deset let života pracoviště sociologie na filosofické fakultě University J. E. Purkyně. (Katedra sociologie byla zřízena 23. 6. 1965 a po zrušení v r. 1970 obor sociologie byl spojen s oborem filosofie v rámci katedry filosofie, logiky a sociologie.) Ukončené první desetiletí vybízí k zamýšlení nejen nad vývojem pracoviště, ale také nad výsledky činnosti výukové, výchovné a vědecké. V tomto článku chci se zaměřit na problematiku výuky a to především na otázky její struktury a na problém "monostudie" a "duostudia". Nejde mně tu o výklad historie výuky, ale o zobecnění poznatků a zkušeností. Otázky struktury výuky jsou nyní zvláště aktuální, protože počínajíc školním rokem 1976/77 se zavádí jednooborové studium sociologie.