[Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]

Title: [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]
Author: Musil, Libor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. [99]-100
Extent
[99]-100
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1987. 134 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 269
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.