[Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]

Název: [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]
Autor: Musil, Libor
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. [99]-100
Rozsah
[99]-100
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1987. 134 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 269
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.