I19

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Year: 1984
Volume: 33
Issue: I19
Publication year
1985
Note
  • Psychologické číslo
Department FF MU
Topic
Stati – Статьи – Articles
Title Document
Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia | [7]–13
Kuric, Jozef
PDF
K teoreticko-metodologickým otázkám experimentu v psychologii | [15]–27
Chalupa, Bohumír
PDF
Изменения социальных взглядов и отношений под влиянием активного програмного социального учения | [29]–41
Sedlák, Jiří
PDF
Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research | [43]–51
Švancara, Josef
PDF
Předmět psychologie osobnosti a pojem "osobnost" | [53]–64
Smékal, Vladimír
PDF
Biopsychická regulace a estetické zaměření činnosti v kontextu ontogeneze | [65]–76
Vašina, Lubomír
PDF
Faktor prekoncepce v hypnologii | [77]–85
Svoboda, Mojmír
PDF
Adolescentní osobnost a estetické preference v oblasti pop music | [87]–96
Kulka, Jiří
PDF
Vplyv predstavivosti na verbálnu produkciu | [97]–102
Gardlíková, Beata
PDF
Východiska a cíle psychologie umění | [103]–108
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír
PDF
Metodická sdělení – Методические выводы – Methodical contribution
Title Document
Některé osobnostní koreláty empatické schopnosti | [109]–112
Svoboda, Mojmír; Jašková, Iva
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews
Title Document
[Chripkova, A.G.; Zaporožec, A.V., ed. Dieťa v predškolskom veku] | [113]–114
Kuric, Jozef
PDF
[Chripkova, A.G.; Davydov, V.V., red. Mladší žiak] | 114–116
Kuric, Jozef
PDF
[Meili, Richard. Struktur der Intelligenz: faktorenanalytische und denkpsychologische Untersuchung] | 116–118
Chalupa, Bohumír
PDF
[Bukin, Viktor Rodionovič. Voschoždenije k prekrasnomu] | 118–120
Kuric, Jozef
PDF
[Kovář, Rudolf. Human variation in motor abilities and its genetic analysis] | 120–121
Švancara, Josef
PDF
[Lukin, Jurij Andrejevič et al. Chudožestvennaja kultura i razvitije ličnosti] | 121–122
Gardlíková, Beata
PDF
Zprávy – Сообщения – Reports
Title Document
K devadesátinám člena korespondenta ČSAV Viléma Chmelaře | [123]–124
Chalupa, Bohumír
PDF
Spolupráca medzi Katedrou psychológie FF UJEP v Brně a Oddelením psychológie univerzity E.M. Arndta v Greifswalde | 124–125
Kuric, Jozef
PDF